Sparkling mineral Oku Aizu Kaneyama
Sparkling mineral Oku Aizu Kaneyama
Sparkling mineral Oku Aizu Kaneyama
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Sparkling mineral Oku Aizu Kaneyama
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Sparkling mineral Oku Aizu Kaneyama
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Sparkling mineral Oku Aizu Kaneyama

Sparkling mineral Oku Aizu Kaneyama

Giá thông thường
150.000₫
Giá bán
150.000₫
Giá thông thường
Hết hàng
Đơn giá
trên 

The only carbonated water in Japan


Oku-Aizu Kanayama Natural carbonated water is Japan's only spring water containing natural carbonic acid in mellow soft water. Fine bubbles derived from gentle nature will accompany each and every dish, coloring a luxurious moment.

Vietnamese
Vietnamese