Bộ sưu tập: Thực phẩm

13 sản phẩm
 • Gia Vị Mè Rắc Cơm Ninben 90g
  Giá thông thường
  93.000₫
  Giá bán
  93.000₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Mì Soumen Handa 300g
  Giá thông thường
  117.000₫
  Giá bán
  117.000₫
  Giá thông thường
  117.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Gia Vị Rắc Cơm Tảo Bẹ Tororo 20g
  Giá thông thường
  112.000₫
  Giá bán
  112.000₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Gói Nấu Nước Dùng Dashi 48g (8g x 6gói)
  Giá thông thường
  180.000₫
  Giá bán
  180.000₫
  Giá thông thường
  180.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Giấm Táo Mật Ong 275ml
  Giá thông thường
  415.000₫
  Giá bán
  415.000₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Nước Dùng Vị Cá Shirodashi 500ml
  Giá thông thường
  124.000₫
  Giá bán
  124.000₫
  Giá thông thường
  124.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Nước Dùng Đậu Nành Tsuyu 1000ml
  Giá thông thường
  từ 150.000₫
  Giá bán
  từ 150.000₫
  Giá thông thường
  150.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tảo Bẹ Muối Nhật Cắt Sợi 42g
  Giá thông thường
  97.000₫
  Giá bán
  97.000₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
Vietnamese
Vietnamese