QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

1. THANH TOÁN QUA THẺ TÍN DỤNG/ THẺ GHI NỢ

- Quý khách thanh toán qua thẻ tín dụng tuân thủ theo những điều khoản thành viên của thẻ.

- Tên người đăng ký mua và tên trên thẻ cần phải giống nhau.

- Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ sự mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh giữa quý khách và công ty phát hành thẻ.

2. THANH TOÁN TIỀN MẶT

- Khi sản phẩm được giao đến tận nơi do khách hàng yêu cầu, xin hãy thanh toán tiền mặt cho nhân viên công ty vận chuyển (Sagawa Express Vietnam). Phí phụ thu tiền mặt (COD) sẽ do quý khách chi trả. Phí COD được tính bằng 1% sản phẩm, thấp nhất là 11,000VND.


3. CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

- Sau khi quý khách đặt hàng thành công trên trang website, chúng tôi sẽ gửi đến quý khách email: Thông báo đặt hàng, cùng thông tin tài khoản chuyển khoản. Việc thay đổi tài khoản nếu có chúng tôi sẽ báo cho khách hàng và có sự thỏa thuận bằng văn bản.

- Sau khi quý khách nhận mail, trong vòng 07 ngày xin hãy thanh toán theo thông tin chuyển khoản đính kèm trong mail xác nhận đặt hàng.

- Phí chuyển khoản sẽ do quý khách chi trả.

- Sau 7 ngày kể tử khi nhận email “Thông báo đặt hàng”, nếu quý khách chưa chuyển khoản, chúng tôi xin được phép huỷ đơn hàng”.

Vietnamese
Vietnamese