Bộ sưu tập: Thực phẩm

13 sản phẩm
 • Mì Udon Yamamori 200g
  Giá thông thường
  44.550₫
  Giá bán
  44.550₫
  Giá thông thường
  49.500₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bột Làm Bánh Takoyaki Okonomiyaki Mix Powder 400gr
  Giá thông thường
  68.670₫
  Giá bán
  68.670₫
  Giá thông thường
  76.300₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Mì Soba Yamamori 200g
  Giá thông thường
  59.670₫
  Giá bán
  59.670₫
  Giá thông thường
  66.300₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Mì Ramen Kumamoto Spicy Dry
  Giá thông thường
  52.920₫
  Giá bán
  52.920₫
  Giá thông thường
  58.800₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Mì Ramen Kumamoto Mokkos Dry
  Giá thông thường
  52.920₫
  Giá bán
  52.920₫
  Giá thông thường
  58.800₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Mì Kurume Hotomeki Ramen
  Giá thông thường
  52.920₫
  Giá bán
  52.920₫
  Giá thông thường
  58.800₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bột Làm Bánh Hot Cake Mix Powder 400gr
  Giá thông thường
  78.800₫
  Giá bán
  78.800₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Mì Cha-Soba Yamamori 200g
  Giá thông thường
  67.500₫
  Giá bán
  67.500₫
  Giá thông thường
  75.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
Vietnamese
Vietnamese