Bộ sưu tập: Thiết bị gia đình

5 sản phẩm
 • Vòi Sen Tắm Khử Clo Torayvino RS52
  Giá thông thường
  1.575.000₫
  Giá bán
  1.575.000₫
  Giá thông thường
  1.750.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Lõi Lọc Vòi Sen Torayvino RSC51 (Thay Cho Vòi Sen RS52)
  Giá thông thường
  562.500₫
  Giá bán
  562.500₫
  Giá thông thường
  625.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Vòi Sen Khử Clo Tabuchi Jower JS211
  Giá thông thường
  2.750.000₫
  Giá bán
  2.750.000₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Vòi Sen Khử Clo Tabuchi Jower Silk JS214
  Giá thông thường
  1.831.500₫
  Giá bán
  1.831.500₫
  Giá thông thường
  2.035.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Lõi Lọc Cho Vòi Sen Khử Clo Tabuchi JS211-K (Dòng Jower và Jower Silk)
  Giá thông thường
  990.000₫
  Giá bán
  990.000₫
  Giá thông thường
  1.100.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
Vietnamese
Vietnamese