Rice Seasoning Miso Flavor Tanaka 33g

Rice Seasoning Miso Flavor Tanaka 33g

Giá thông thường
68.800₫
Giá bán
68.800₫
Giá thông thường
Hết hàng
Đơn giá
trên 

sesame, radish, soy, fish meal, seaweed, salt, sugar, grape sugar, miso, spices

Vietnamese
Vietnamese